HP CPe - HP 2 Year Pickup and Return Service for Pavilion Notebook

Prodloužení záruky HP Hewlett Packard
číslo produktu: X284556 | PartNo: UM940E
HP CPe - HP 2 Year Pickup and Return Service for Pavilion Notebook
okamžitá expedicedoprava zdarma
cena včetně DPH a PHE: 3 004 Kč
cena bez DPH: 2 483 Kč
cena v Eur: 113,00 €

ks  

Dostupnost online: skladem dodání do 24 hodin
Pro osobní odběr ověřte dostupnost na odběrných místech
Prodloužení záruky HP Hewlett Packard
Výrobce:Hewlett Packard
Záruční doba:3 měsíce
Parametry produktu
Distribuce:CZ

HP CPe - HP 2 Year Pickup and Return Service for Pavilion Notebook

Popis služby; Oprava v servisním středisku a oprava včetně vyzvednutí a vrácení (Pickup & Return) poskytuje vysoce kvalitní služby, které zahrnují telefonní podporu, možnost vyzvednutí zařízení prostřednictvím HP nebo doručení zákazníkem do servisního ...
Popis služby
Oprava v servisním středisku a oprava včetně vyzvednutí a vrácení (Pickup & Return) poskytuje vysoce kvalitní služby, které zahrnují telefonní podporu, možnost vyzvednutí zařízení prostřednictvím HP nebo doručení zákazníkem do servisního střediska HP, opravu nebo výměnu vadné jednotky a vrácení plně funkční jednotky. Všechny služby zahrnují veškeré součásti, práci a náklady na dopravu při vrácení. HP nabízí dvě kategorie služeb, které představují možnosti dopravy do servisního střediska HP, jak je detailně uvedeno viz dále.
Pomocí doplňkové služby Accidental Damage Protection (ochrana proti náhodnému poškození) se vyhnete neočekávaným nákladům za opravu nebo výměnu poškozených jednotek v důsledku běžného provozu Vašeho mobilního výrobku.
Ochrana proti náhodnému poškození není běžně součástí standardní záruky ani jiných služeb HP Care Pack.
Oprava, materiály a součástky
Servisní středisko HP poskytne technickou podporu na vadné hardwarové produkty a opraví nebo vymění součásti nebo celou jednotku podle toho, co bude nezbytné k znovu uvedení Vašeho produktu do běžného provozuschopného stavu. Dále může HP na Váš systém nainstalovat dostupné a doporučené technické zdokonalující prvky k zajištění řádného provozu hardwarových produktů, zlepšení výkonu a zajištění kompatibility s hardwarovými náhradními díly dodanými HP.
HP poskytuje veškeré součásti a materiály nezbytné k zajištění dobrých provozních podmínek Vašeho hardwarového produktu krytého službou, včetně součástí a materiálů pro dostupná a doporučená technická vylepšení.
Doprava do servisního střediska HP
V závislosti na typu služby, kterou jste si zakoupili, nabízí HP různé možnosti doručení vadné jednotky do servisního střediska HP:
Oprava v servisním středisku HP: S touto možností máte zodpovědnost za doručení nebo dopravu vadné jednotky do servisního střediska HP. Musíte zajistit, aby byl produkt vhodně zabalen pro zvolenou metodu dodávky.
Oprava včetně vyzvednutí a vrácení produktu: Autorizovaný kurýr HP vyzvedne vadnou jednotku na Vaší adrese v rámci geografické lokality, kde je tato služba poskytována, a doručí ji do servisního střediska HP. Je Vaší zodpovědností vhodně zabalit a připravit produkt pro vyzvednutí kurýrem. Vadný produkt se stává majetkem HP.
Dálková diagnostika problému a podpora
Jakmile zákazník zadá servisní požadavek přes zákaznickou linku, HP s ním bude spolupracovat, aby byl hardwarový problém izolován a začne řešit problém na dálku. Před výjezdem může HP provézt dálkovou diagnózu s využitím elektronických nástrojů pro přístup k produktům, krytým servisní službou. HP může použít i jiné způsoby, které usnadní opravu krytého produktu.
HP si vyhrazuje právo ovlivňovat konečné řešení všech nahlášených problémů.
Doba trvání opravy
Doba trvání opravy pro tuto službu je 5-7 pracovních dnů v závislosti na typu zakoupeného produktu. Opakované závady mohou vyžadovat dodatečný čas pro opravu. Pro službu vyzvednutí a vrácení produktu se doba opravy měří ode dne, kdy je jednotka vyzvednuta u Vás, až do dne, kdy je opravený produkt vrácen na Vaši adresu. Pro službu oprava v servisním středisku HP se doba opravy měří ode dne, kdy je jednotka doručena do servisního střediska HP, až do dne, kdy je opravený produkt vrácen na Vaši adresu.
Doprava zpět k zákazníkovi
Autorizovaný kurýr HP vrátí opravený nebo vyměněný produkt k zákazníkovi v rámci geografi cké lokality, kde je služba poskytována.
Zpáteční obsílka bude doručena pozemní dopravou a většinou zabere 5-7 pracovních dní. Zákazník si může vyžádat expresní dodávku za příplatek.
Okno pokrytí
Okno pokrytí specifikuje hodiny pokrytí, během kterých mohou být Vaše telefonáty zaznamenány a služba poskytnuta. Telefonáty obdržené a zodpovězené mimo toto okno budou zpracovány následující pracovní den.
Služba je k dispozici mezi 8:00-17:00 hod. od pondělí do pátku vyjma státních svátků.
Telefonáty musí být obdrženy před 15:00 hod. místního času, aby bylo možné zajistit vyzvednutí produktu následující pracovní den.
Ochrana proti náhodnému poškození (ADP)
Pro některé produkty HP nabízí určité servisní úrovně spolu s ochranou proti náhodnému poškození jako součást dané služby. Náhodné poškození je defi nované jako fyzické poškození produktu způsobené nahodilou událostí. Pokrytí zahrnuje riziko ohně, neúmyslného vylití tekutiny do nebo na jednotku, pádu, nárazu, elektrického přepětí. ADP se vztahuje na LCD displej notebooku, pokud není stanoveno jinak.
ADP nezahrnuje případy krádeže, ztráty, běžného opotřebení nebo jiné výjimky stanovené v sekci "Omezení poskytování služby".
Pokud nebudou dostupné všechny náhradní díly v určité lokalitě, jednotka bude opravena či vyměněna v místě stanoveném HP.
Eskalační management
HP zavedlo formální eskalační procedury k řešení velmi komplexních hardwarových problémů. Místní HP management koordinuje eskalaci problému, využívá kapacit expertních center HP pro řešení klíčových problémů.
Doba trvání služby HP Care Pack
Služba začíná platit datem nákupu Vašeho hardwarového produktu a trvá po dobu specifikovanou v dokumentech Vašeho HP Care Pack.
HP Care Pack je možné zakoupit do 180 dnů od data nákupu hardwarového produktu.
Službu HP Care Pack označenou jako Post Warranty je možné zakoupit nejdříve v posledním měsíci platnosti standardní záruky nebo předchozí služby HP Care Pack. Nejpozději je možné službu Post Warranty zakoupit do 90 dnů po skončení standardní záruční lhůty nebo předchozí služby HP Care Pack, pokud je hardwarový produkt podporován HP. Délka platnosti služby Post Warranty je 1 rok.
Lhůta poskytování služeb s definovaným počtem vytištěných stran končí, jakmile je dosažen specifikovaný počet stran, a nebo poté, co bylo dosaženo udaného časového limitu, podle toho, k čemu dojde dříve. Početní stav stran se definuje jako počet stran (potištěných nebo prostých), které prošly tiskovým modulem tiskárny a byly zaznamenány na zkušební stránce.
Nenalezli jste potřebnou informaci? Zeptejte se nás!
Zobrazit všechny Prodloužení záruky HP

Hledáte také

Hewlett - packard HP CPe - HP 2 Year Pickup and Return Service for Pavili hp cpe - hp 2 year pickup and return service for pavilion notebook popis služeb hp HP Cpe notebook HP